ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG:

1. Điều khoản

- Quy tắc này là một nghĩa vụ ràng buộc về mặt pháp lý cho bạn. Nếu bạn KHÔNG đồng ý với các nghĩa vụ quy định trong Quy tắc này và tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định trong Quy tắc này, bạn KHÔNG có quyền sử dụng trang và bạn ngay lập tức phải rời khỏi trang http://noidunghay.com.vn. Nếu bạn muốn sử dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi http://noidunghay.com.vn, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ các Quy tắc này và xác nhận rằng bạn đã quen thuộc và đồng ý hoàn toàn chấp nhận các quy tắc này trong quá trình sử dụng.

- Truy cập đến http://noidunghay.com.vn: Khách hàng sử dụng dịch vụ cần đăng ký một trong các gói cước để trở thành thuê bao của http://noidunghay.com.vn bằng số điện thoại của mình. Chỉ khi đã đăng ký gói cước thì người sử dụng mới có thể xem được các nội dung cung cấp trong ứng dụng.

- Bạn đồng ý chỉ truy cập sử dụng http://noidunghay.com.vn với mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ các quy định, quy tắc gắn liền với việc sử dụng trang http://noidunghay.com.vn; việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối với http://noidunghay.com.vn; thiết bị bạn sử dụng để truy cập http://noidunghay.com.vn.

- Truy cập tới http://noidunghay.com.vn bạn đồng ý sẽ KHÔNG hạn chế hay ngăn cản người sử dụng khác sử dụng dịch vụ.

- Thông tin trên trang được cung cấp như những gì hiện có. Chúng tôi không đưa ra cam kết bảo đảm hoặc tuyên bố bất kì về tính chính xác hoặc tính trọn vẹn đối với nội dung trang http://noidunghay.com.vn. Chúng tôi cũng như là các đối tác hoặc nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại phát sinh trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả gián tiếp hoặc gây khó khăn có liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin trên trang http://noidunghay.com.vn.

- Khi bạn truy cập sử dụng dịch vụ, bạn hoàn toàn đồng ý và chấp nhận về các quy tắc ở trên của chúng tôi và bạn không được khiếu nại bất cứ điều gì về dịch vụ.

- Phí của bên thứ 3: Bạn có thể phải chịu phí truy cập hoặc phí dữ liệu từ bên thứ 3 (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ Internet hay nhà cung cấp dịch vụ di động) liên quan đến việc sử dụng nội dung của bạn.

2. Bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

- Người sử dụng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin có sẵn trên Website http://noidunghay.com.vn như: số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), account, và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn.. Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đăng ký online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đến Khách hàng).

- Về cookie: Cookie là những thư mục dữ liệu được lưu trữ tạm thời hoặc lâu dài trong ổ cứng máy tính của Khách hàng. Các cookie được sử dụng để xác minh, truy tìm lượt (bảo vệ trạng thái) và duy trì thông tin cụ thể về việc sử dụng và người sử dụng Website http://noidunghay.com.vn, như các tuỳ chọn cho trang web hoặc thông tin về giỏ hàng điện tử của họ. Những thư mục cookie cũng có thể được các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo đã ký kết Hợp đồng với dịch vụ Kho Phim đặt trong máy tính của Khách hàng với mục đích nêu trên và dữ liệu được thu thập bởi những cookie này là hoàn toàn vô danh. Nếu không đồng ý, Khách hàng có thể xoá tất cả các cookie đã nằm trong ổ cứng máy tính của mình bằng cách tìm kiếm các thư mục với "cookie" trong tên của nó và xoá đi. Trong tương lai, Khách hàng có thể chỉnh sửa các lựa chọn trong trình duyệt của mình để các cookie (tương lai) bị chặn; Xin được lưu ý rằng: Nếu làm vậy, Khách hàng có thể không sử dụng được đầy đủ các tính năng của Website http://noidunghay.com.vn. Để biết thêm thông tin về (cách sử dụng và không nhận) cookie, Khách hàng vui lòng truy cập vào website www.allaboutcookies.org.

2.1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông thông tin đăng nhập của khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2.2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website http://noidunghay.com.vn sử dụng thông tin của Khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và dịch vụ.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

- Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách hàng.

- Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách hàng tại dịch vụ.

- Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2.3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

2.4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

- Ban quản trị
- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website http://noidunghay.com.vn
- Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
- Công ty nghiên cứu thị trường
- Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng
- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2.5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Chủ sở hữu website: Công ty TNHH Dịch vụ Viễn Thông Hy Vọng Mới
Địa chỉ: Phòng 403 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Email: kinhdoanh.newhope@gmail.com
Hotline: 0969696328

2.6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

- Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website http://noidunghay.com.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

- Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, dịch vụ Kho Phim sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

- Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng: Qua Hotline: 0969696328.

2.7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

- Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website http://noidunghay.com.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website http://noidunghay.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách hàng được biết về vụ việc.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của dịch vụ.

2.8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

- Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến email kinhdoanh.newhope@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 0969696328 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

3. Về các điều khoản này

- Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu về các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này và các điều khoản bổ sung.