Phương thức thanh toán áp dụng tại http://noidunghay.com.vn:

Dịch vụ mZone áp dụng phương thức thanh toán qua Tài khoản chính thuê bao di động. Cước phí sẽ được trừ vào tài khoản chính khi thuê bao thực hiện giao dịch. Chi tiết như sau:

- Đối với thuê bao trả trước: Cước thuê bao dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản chính.

- Đối với thuê bao trả sau: Cước thuê bao dịch vụ được cộng vào hóa đơn cước hàng tháng.

Cước dịch vụ:

Gói sách SÁCH TƯ DUY 1 ngày (Giá cước 10.000 VNĐ)
Gói sách SÁCH TƯ DUY 2 ngày (Giá cước 20.000 VNĐ)
Gói sách SÁCH TƯ DUY 3 ngày (Giá cước 30.000 VNĐ)
Gói sách SÁCH TƯ DUY 4 ngày (Giá cước 40.000 VNĐ)
Gói sách SÁCH TƯ DUY 5 ngày (Giá cước 50.000 VNĐ)
Gói sách SÁCH TƯ DUY 6 ngày (Giá cước 60.000 VNĐ)
Gói sách SÁCH TƯ DUY 7 ngày (Giá cước 70.000 VNĐ)
Gói sách SÁCH TƯ DUY 8 ngày (Giá cước 80.000 VNĐ)
Gói sách SÁCH TƯ DUY 9 ngày (Giá cước 90.000 VNĐ)
Gói sách SÁCH TƯ DUY 10 ngày (Giá cước 100.000 VNĐ)