Danh Sách Các Tỉnh Vùng Xanh Được Tự Do Đi Lại Theo Công Bố Của Bộ Y Tế

Chia sẻ bài viết:   Facebook   Google
Bộ Y tế công bố đánh giá cấp độ dịch bệnh của 63 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó 26 tỉnh xanh, 37 tỉnh vàng, không có tỉnh cam và đỏ. Nguồn: Youtube Báo Sức Khỏe và Đời Sống.

video liên quan