Hoàn hảo cũng được, không hoàn hảo cũng được, gia đình mình hòa hợp là được

NXB: Nhà Xuất Bản Phụ Nữ

Tác giả: Libby Purves

Số trang: 576

Mô tả ngắn: Gia đình mình hòa hợp là được tên gốc là “How not to be a perfect family”, nằm trong bộ 03 cuốn của tác giả Libby Purves viết về chủ đề xây dựng cuộc sống gia đình, làm mẹ và nuôi dạy con cái. Cuốn sách ra đời năm 1994, tuy khá lâu đời nhưng vẫn mang không ít bài học/ý nghĩa hay đối với người làm cha mẹ hiện nay.