Hà Nội sẽ lập đề án quản lý vỉa hè đảm bảo bài bản, hài hòa

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp sở ngành của thành phố tham mưu trình Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Chỉ thị về công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường.

viahe1.jpg
Hà Nội sẽ lập đề án quản lý vỉa hè đảm bảo bài bản, hài hòa (ảnh: internet)

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở GTVT, Công an thành phố, UBND các quận, huyện lập đề án quản lý vỉa hè đảm bảo hài hòa giữa an ninh trật tự, kinh tế đô thị và sinh kế của người dân.

TP Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị; xây dựng mức phụ cấp hợp lý và chế độ khuyến khích đối với đội ngũ văn phòng đảng ủy và các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Tiếp tục thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố.

TP. Hà Nội lưu ý, việc quản lý vỉa hè, lòng đường phải làm từng bước, theo phân khu, đánh giá tác động, tiến tới nhân rộng phạm vi thực hiện.

Nguồn: http://nguoihanoi.com.vn

Tin liên quan