Việt Nam xem xét công bố hết dịch Covid-19

Bộ Y tế được giao chuẩn bị hồ sơ về việc chuyển phân loại COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch Covid-19.

images5509337_28_6.jpg
Việt Nam xem xét công bố hết dịch Covid-19

Văn phòng Chính phủ ngày 18/5 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Trong đó, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 về việc chuyển phân loại bệnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và công bố hết dịch đối với dịch Covid-19, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng ý việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 theo đề xuất của Bộ Y tế; giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Bộ Y tế chuẩn bị nội dung, chương trình, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Ban Chỉ đạo quốc gia vào ngày 27/5/2023 để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch Covid-19 giai đoạn 2023 - 2025, ban hành theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên quy mô thế giới, trước đó, ngày 5/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu nhưng tiếp tục cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất.

Nguồn: http://nguoihanoi.com.vn

Tin liên quan